Bevlagging Herdersem-kermis

Gezien het grote succes van de bevlaggingsactie vorig jaar willen we deze bevlaggingsactie graag uitbreiden. Vorig jaar werden 150 vlaggen uitgedeeld in het centrum van Herdersem. Dit jaar zullen we de bevlagde zone nog verder kunnen uitbreiden.

En uiteraard hopen we dat de bewoners die vorig jaar een vlag kregen deze opnieuw zullen uithangen gedurende de ganse kermisperiode. Op die manier groeit de zichtbaarheid en het enthousiasme voor de Sint-Antoniusviering jaar na jaar. We tonen met deze vlaggen aan iedereen die het wil weten: Herdersem viert feest!

FullSizeRender

Dit project werd ondersteund door Erfgoedcel Denderland en de Vlaamse Gemeenschap.