Programma Sint-Antoniusviering 2017

Dit jaar gaan de traditionele feestelijkheden rond Sint-Antonius Abt, tweede doch belangrijkste patroonheilige van Herdersem, door in het weekend na zijn feestdag, namelijk van vrijdag 20 tot en met maandag 23 januari 2017. Zoals gewoonlijk verzorgt de Gilde van Sint-Antonius alle kerkelijke plechtigheden mee en zorgt de Dorpsraad voor de kermisactiviteiten. De Heemkundige Kring De Faluintjes neemt dit jaar twee initiatieven om de kermis nog wat meer in de verf te zetten: het vervolg van de bevlaggingsactie en een fototentoonstelling rond het kermisgebeuren van vorig jaar 2016.

ZATERDAG 21 JANUARI 2017

Op zaterdag 21 januari 2017 is er te 15 uur de H. Mis voor de bewoners van Denderrust in de patio van het Woon- en Zorgcentrum, opgeluisterd door het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor van Herdersem o.l.v. Jos De Brucker en in aanwezigheid van de gildenmeesters.

ZONDAG 22 JANUARI 2017

Op zondag 22 januari 2017, feestdag van de heilige zelf, te 9.15 uur plechtige hoogmis, opgedragen door E.H. Peter Kiekens, nieuwe pastoor van Herdersem en opgeluisterd door het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor van Herdersem o.l.v. Jos De Brucker.

Blikvanger wordt de grootse Sint-Antoniusstoet, welke op zondag 22 januari vanaf 13.30 uur door de straten van Herdersem trekt. Opnieuw wordt door de diverse groeperingen en wijken van onze gemeente gewerkt rond het thema “Geschiedenis en folklore van Herdersem”. Alle groepen zijn momenteel erg intens bezig met de voorbereiding ervan. Ook de Herdersemse reuzen Benedikt, Falle en Louis en een aantal muziekkorpsen, waaronder onze eigen harmonie, zijn alweer van de partij. Speciale gasten dit jaar zijn een delegatie van de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem. Na de stoet is er –en dit reeds sinds 1963- de jaarlijkse pensenworp, eerst deze voor de kinderen naar de zilveren pens, gevolgd door deze naar de gouden pens.

MAANDAG 23 JANUARI 2017

Op maandag 23 januari 2017, kermismaandag en hoogdag van de Sint-Antoniusviering,  wordt dan naar aloude traditie –dit reeds onafgebroken sinds 1690- om 10 uur in de kerk van Herdersem de Moorselse mis opgedragen door de geestelijkheid van Moorsel en Herdersem en in aanwezigheid van de suisse van Moorsel. Homilie door E.H. Marc Verwaeren, deken van Aalst. Deze plechtige eucharistieviering wordt naar aloude traditie opgeluisterd door het Herdersems Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor. Tijdens de offergang wordt aan alle aanwezigen (en dit reeds voor de 19de opeenvolgende keer) een fraai herinneringsprentje uitgereikt. Na de mis is er dan buiten aan de kerkdeur de openbare verkoping van de geschonken offergaven in natura door de gildenmeesters en dit ten voordele van de werking van de Herdersemse confrerieën

Tijdens alle missen van het weekend gebeuren de omhalingen zoals naar aloude gewoonte door de gildenmeesters van de confrerie. Ook dit jaar worden het beeld en het mooie 18de eeuwse reliekschrijn van de H. Antonius uitgestald en versierd vóór het prachtige zijaltaar van de heilige, rechts vooraan in de kerk. Na elke mis is er zegen met de relikwie van Sint-Antonius Abt. Normaal wordt elk jaar hiertoe het aloude beeld uit de Sint-Antoniuskapel dat eind 2010 naar Herdersem werd teruggebracht en zich momenteel in het stedelijk museum van Aalst bevindt, in de kerk uitgestald. Dit jaar zal dit voor de tweede keer op rij helaas nog niet mogelijk zijn, gezien het beeld momenteel in opdracht van het museum in restauratie is gegeven. Volgend jaar zeker beter!

Alle bedevaarders zijn van harte welkom te Herdersem!

DSC_8017