Nieuwe pastoor te Herdersem

Na 14 jaar pastoorschap in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie te Herdersem eindigde de opdracht van E.H. Roger Ghijsels als parochieherder op 31 december 2016. Met grote dankbaarheid voor zijn jarenlange inzet nam de Herdersemse parochiegemeenschap afscheid van zijn pastoor tijdens een plechtige dankviering op zaterdag 10 december 2016.

Ondertussen is E.H. Ghijsels op rust en is hij verhuisd naar een assistentiewoning in het Woon-Zorgcentrum van de Zusters te Gijzegem. Daar hoopt hij zich verder nog dienstbaar te kunnen maken door het opdragen van de dagelijkse mis bij de zusters of in het rusthuis.

E.H. Ghijsels is meteen ook de laatste pastoor die fungeerde als parochieherder over één enkele parochie zoals het vroeger, toen de Kerk nog over voldoende priesters beschikte, hier bij ons steeds het geval was. Zijn opvolger heeft niet minder dan vijf parochies onder zijn hoede, met als gevolg dat het aantal missen in deze parochies sterk wordt afgeslankt en dat een aantal parochiale activiteiten in nauwe samenwerking en zelfs gegroepeerd worden georganiseerd. Ook hier dus schaalvergroting!

Wij houden er aan E.H. Roger Ghijsels te danken voor zijn inzet als pastoor van Herdersem gedurende de voorbije 14 jaar en wij wensen hem in ieder geval nog heel veel gezonde en gelukkige jaren te Gijzegem!  

Op zondag 8 januari 2017 werd E.H. Peter Kiekens door deken Marc Verwaeren van Aalst als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartparochie te Herdersem aangesteld in opvolging van E.H. Roger Ghijsels, die op 31 december 2016 op rust werd gesteld.

Hij is tevens ook al enkele jaren pastoor van de vier overige parochies van de nieuwe entiteit Aalst-rechteroever: Onze-Lieve-Vrouw-Mijlbeek, Sint-Jan Immerzeel, Heilig Hart en Sint-Paulus.

Een uitgebreid verslag over zijn plechtige aanstelling te Herdersem verscheen in ‘Kerk en Leven’ van 18 januari 2017. Wij nemen de tekst hieronder integraal over.

De eerste sneeuw van 2017 had in de nacht van zaterdag 7 januari plaats geruimd voor een grauwe hemel en een lichte mist. En toch wist de geloofsgemeenschap van Herdersem pastoor Peter een heel warm en oprecht welkom te bezorgen. Heel wat ‘Meiviskoppen’ waren immers tegen de klok van drie uur naar hun Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk afgezakt om er samen met verscheidene medegelovigen van Aalst-rechteroever, enige familieleden en enkele persoonlijke vrienden en kennissen van pastoor Peter, eucharistie te vieren en tot God te bidden bij de installatie van de nieuwe herder.

Na het mooie openingswoord, uitgesproken door Rudy Bruyland, de voorzitter van de Herdersemse kerkraad, ging deken Marc Verwaeren -in naam van  onze bisschop- over tot de officiële aanstelling waarbij priester Michel Bekaert, die ooit zijn loopbaan op Herdersem begon, de benoemingsbrief voorlas. Samen met Pierre Van den Eede uit Moorsel was deze ‘gouden priester’ immers officiële getuige van de aanstelling. Als jonggewijde priester en leraar aan het Ninoofse Sint-Aloysiuscollege was pastoor Peter immers de eerste zeven jaren van zijn carrière in zijn geboortedorp Denderhoutem actief als zondagsonderpastoor aan de zijde van… Inderdaad Michel Bekaert.

Na de viering, opgeluisterd door het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor o.l.v. Jos De Brucker en muzikaal omlijst door de wijdingsvolle tonen van de Koninklijke Harmonie ‘Concordia et Docilitas’, werd er op de toekomst van de geloofsgemeenschap en haar nieuwe herder getoast in de schoolgebouwen van de Stedelijke Basisschool ’t Meivisje, kwestie dat die al zachtjes uit hun winterslaap waren gehaald tegen het ogenblik dat maandagmorgen de schoolkinderen uit hun kerstvakantie terugkeerden.

Alles samen werd het voor de Herdersemse geloofsgemeenschap een bemoedigend moment maar ook de aanvang van een tijdperk waarin ze hun pastoor met anderen moeten delen, niet meer tegenover de kerk woont en dagelijks deel uitmaakt van hun straatbeeld. Het was voor pastoor Peter echter een grote vreugde te mogen horen en voelen dat hij echt welkom is in Herdersem en dan ook met vreugde zijn duit in het pastorale zakje op rechteroever zal trachten te doen.

We hopen op een fijne en constructieve samenwerking van de vijf parochies die nu schouder aan schouder op weg gaan naar de officiële erkenning als één parochie met vijf kerken binnen de nieuwe structuur van ons bisdom die tegen 2018 helemaal een feit moet zijn.

Wij wensen de nieuwe pastoor een vruchtbaar apostolaat in zijn nieuwe parochie.

Pastorijherdersem