Publicatie: volksdevotie tot Sint-Antonius Abt in West-Vlaanderen

Met deze studie over de volksdevotie tot Sint-Antonius Abt wil de auteur de aandacht vestigen op het merkwaardig godsdienstig leven van onze voorouders en de eeuwenoude traditie van de verering van de heilige Antonius Abt in talloze kerken en kapellen, dit aan de hand van litanieën, prentkaarten, foto’s, oude documenten, affiches, enz.

Deze studie behandelt 75 stads- en parochiekerken uit West-Vlaanderen waar de heilige Antonius Abt wordt vereerd en bevat uitsluitend devotionalia met de daarbij horende  beschrijving van de afbeeldingen, aangevuld met iconografische en kunstkritische nota’s.

Het boek telt 266 bladzijden in A4-formaat en is volledig in kleuren geprint en met een zachte kaft ingebonden. De kostprijs bedraagt 50 €, de verzendingskosten 5 €. Wie interesse heeft voor dit werk kan dit bestellen bij de auteur door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening IBAN BE13 0000 8540 2739 op naam van Guido Vermeulen, 8980 Zonnebeke, met vermelding ‘Boek Sint-Antonius Abt’.

Meer info bij de auteur: Guido Vermeulen, Guido Gezellelaan 10, 8980 Zonnebeke, gvermeulen@skynet.be

In een volgend deel komt de provincie  Oost-Vlaanderen aan de beurt, waarin zonder twijfel ook Herdersem en zijn verering tot de heilige Antonius  Abt uitgebreid aan bod zal komen. We houden u zeker op de hoogte!

St-Antonius Abt