Monnik in Affligem, de memoires van Dom Idesbald Verkest

Op 4 juni laatstleden vierde het Cultureel centrum van de abdij Affligem zijn gouden jubileum. Voor die gelegenheid wou dom Idesbald de geschiedenis van het cultureel centrum schrijven daar abt jan Goetghebeur hem bij de stichting ervan als beheerder had aangesteld.

Maar naarmate zijn tekst vorderde, werd het hem duidelijk dat het relaas van het Centrum hecht verbonden was met zijn leven als monnik en met zijn andere activiteiten. Zo ontstond het boek van zijn leven. Hij verhaalt daarin zijn  kinderjaren in Tielt, de studiejaren aan het Groot college van Sint-Jozef, eveneens te Tielt. Met zijn intrede in de abdij Affligem kreeg zijn leven een nieuwe wending. Het was even wennen aan de strenge observantie van die tijd. Na drie jaar zond abt Benedictus hem naar de Romeinse universiteit Sant’Anselmo om er theologie te studeren.

Terug in Affligem werd hij godsdienstleraar aan het atheneum te Denderleeuw en aan het Sint-Vincentiusinstituut te Gijzegem. Het Tweede Vaticaans Concilie bracht heel wat veranderingen en vernieuwingen, ook voor de communiteit. Ze maakten het mogelijk om meer aandacht te besteden aan apostolaat en culturele werkzaamheden en die tijd kon hij gebruiken voor de groei en de bloei van het Cultureel Centrum. Een apart hoofdstuk heeft hij gewijd aan zijn bedevaarten, onder meer naar La Salette, Compostella en Manoppello, omdat zij een hoogtepunt in zijn leven waren.

De vele gebeurtenissen uit zijn lang leven, hij is nu 92 jaar, wou hij graag delen met de vele vrienden van de abdij en van het Cultureel Centrum. Deze herinneringen zijn voor hem als een afscheid van allen die hij in zijn hart draagt.

Zijn memoires zijn een boek geworden van 77 bladzijden, geïllustreerd met 33 foto’s met als titel ‘Monnik in Affligem’. Het kost 15 euro en is te verkrijgen in het Cultureel en het Religieus Centrum en het Gasthof d’ Oude Brouwerij. Wie het boek thuis wil ontvangen, stort 20 euro op de rekening BE69 0000 5880 9278 van G. Verkest, Abdijstraat 6, 1790 Affligem.

Abdijkaartboek