Meldert-kermis 2017

Voorstelling opgewaardeerd hopmonument op zondag 3 september 2017

De stad Aalst startte in 2010 met Kunst in de Wijk, een kunstproject in de openbare ruimte dat in-speelt op de context van een bepaalde buurt of wijk en waarbij maximale betrokkenheid van de buurtbewoners beoogd wordt. Het brengt kunst in de straat tot bij bewoners, passanten, toevallige bezoekers, verkeersgangers. De dialoog tussen buurtbewoners onderling en met de kunstenaars is minstens even belangrijk als het uiteindelijke resultaat.

Eerder gerealiseerde projecten: ‘N(ieveranst’ door Loek Grootjans op de hoek van de Pieter Coecke-straat en de De Visscherestraat, ‘Nacht-trein’ door lichtkunstenaar Har Hollands (Valerius De Saede-leerstraat-Dendermondse Steenweg) , ‘Bazuin’ door Stephen Verstraete (Volksplaats), ‘Ergens is het waar’ door Loek Grootjans (Guldenboomplein) en ‘Bewoners van de Maand’ door Vincen Beeckman (Aalst-Rechteroever).

Na deze 5 projecten in diverse wijken gelegen in het stadscentrum, was het aangewezen de focus te verleggen naar een deelgemeente. Op vraag van de Heemkundige Kring De Faluintjes besliste het College van Burgemeester en Schepe-nen op 14 december 2015 om in het kader van Kunst in de Wijk 2017 het ‘Levend Hopmonument’ op het dorpsplein in Meldert op te waarderen.

De dialoog met de plaatselijke gemeenschap en de kunstenaars is goed verlopen. Na enkele vergade-ringen vooraf kwam de werkgroep op 22 april opnieuw samen in het Parochiecentrum te Meldert met vertegenwoordigers van de Heemkundige Kring De Faluintjes, de VVV De Faluintjes, het Paro-chiecentrum, Projectvereniging ’t Stakenhuis uit Asse, de ZWAM, de Werkgroep Pastorie en plaatse-lijke inwoners onder het toeziend oog van schepen Ilse Uyttersprot en de mensen van Netwerk. Ze maakten daar kennis met drie kunstenaars en hun ontwerp waarna vrij unaniem een voorkeur werd uit-gesproken voor het ontwerp van Jean Bernard Koeman (foto). Het is een verrassend concept dat uitgaat van het universele naar het plaatselijke. Het wordt een echte blikvanger op het dorpsplein als eerbetoon aan de hopboeren die met hun hopteelt welstand brachten in de streek en maakten dat de regio Asse – Aalst eer-tijds de belangrijkste hopstreek in Vlaanderen en ver daarbuiten was.

Het ontwerp van het hopmonument wordt op 3 september na de Mellertse Mes om 12 uur voorgesteld door kunstenaar Jean Bernard Koeman op het dorpsplein voor de kerk met een “teaser” van wat het zal worden.

Tentoonstelling in de pastorij van 1 tot 3 september

‘Hop met de biertjes’

Openingsuren: – zaterdag van 14 uur tot 18 uur – zondag van 12 uur tot 18 uur

“Mellertse Mes” met “In Memoriam”

Op zondag 3 september om 11 uur vieren we opnieuw een ‘Mellertse Mes’ in onze parochie-kerk voorgegaan door Roger Ghysens, geboren Meldertenaar en pastoor in Overijse, bijge-staan door onze pastoor Dirk Moereels. Na de Mellertse Mes en de voorstelling van het hopmonument wordt een drankje aangeboden in het Parochiecentrum.

Bij die gelegenheid biedt de Heem-kundige Kring De Faluintjes ook een brochure aan ‘In Memoriam’, een nagedachtenis aan onze overleden parochianen. Het is een eerbetoon aan onze parochianen waarvan we afscheid namen in onze parochiekerk waar generaties zijn voorgegaan in goede en kwade dagen. Deze brochu-re is te verkrijgen achteraan in de kerk bij het binnenkomen en buitengaan van de mis; nadien te verkrijgen bij superette Crabbe.

Hopmonument