Meldert-kermis 2017

Voorstelling opgewaardeerd hopmonument op vrijdag 1 september 2017

De stad Aalst startte in 2010 met Kunst in de Wijk, een kunstproject in de openbare ruimte dat inspeelt op de context van een bepaalde buurt of wijk en waarbij maximale betrokkenheid van de buurtbewoners beoogd wordt. Het brengt kunst in de straat tot bij bewoners, passanten, toevallige bezoekers, verkeersgangers. De dialoog tussen buurtbewoners onderling en met de kunstenaars is minstens even belangrijk als het uiteindelijke resultaat.

Eerder gerealiseerde projecten: ‘N(ieveranst’ door Loek Grootjans op de hoek van de Pieter Coeckestraat en de De Visscherestraat, ‘Nacht-trein’ door lichtkunstenaar Har Hollands (Valerius De Saedeleerstraat-Dendermondse Steenweg) , ‘Bazuin’ door Stephen Verstraete (Volksplaats), ‘Ergens is het waar’ door Loek Grootjans (Guldenboomplein) en ‘Bewoners van de Maand’ door Vincen Beeckman (Aalst-Rechteroever).

Na deze 5 projecten in diverse wijken gelegen in het stadscentrum, was het aangewezen de focus te verleggen naar een deelgemeente. Op vraag van de Heemkundige Kring De Faluintjes besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 14 december 2015 om in het kader van Kunst in de Wijk 2017 het ‘Levend Hopmonument’ op het dorpsplein in Meldert op te waarderen.

De dialoog met de plaatselijke gemeenschap en de kunstenaars is goed verlopen. Na enkele vergaderingen vooraf kwam de werkgroep op 22 april opnieuw samen in het Parochiecentrum te Meldert met vertegenwoordigers van de Heemkundige Kring De Faluintjes, de VVV De Faluintjes, het Parochiecentrum, Projectvereniging ’t Stakenhuis uit Asse, de ZWAM, de Werkgroep Pastorie en plaatselijke inwoners onder het toeziend oog van schepen Ilse Uyttersprot en de mensen van Netwerk. Ze maakten daar kennis met drie kunstenaars en hun ontwerp waarna vrij unaniem een voorkeur werd uitgesproken. Het is een verrassend concept dat uitgaat van het universele naar het plaatselijke. Het wordt een echte blikvanger op het dorpsplein als eerbetoon aan de hopboeren die met hun hopteelt welstand brachten in de streek en maakten dat de regio Asse – Aalst eertijds de belangrijkste hopstreek in Vlaanderen en ver daarbuiten was. Het stadsbestuur neemt zich voor om het ontwerp van de kunstenaar op 1 september plechtig te onthullen met een teaser van wat het zal worden. Meer details volgen later nog.

Tentoonstelling ‘Hop met de biertjes’ in de pastorij van 1 tot 3 september 2017

Openingsuren : vrijdag na de voorstelling van het hopmonument, zaterdag van 14 uur tot 18 uur en zondag van 12 uur tot 18 uur. Toegang is gratis, iedereen welkom!

Mellertse Mes‘ met ‘In Memoriam’

Op zondag 3 september 2017 om 11 uur vieren we opnieuw een ‘Mellertse Mes’ in onze parochiekerk voorgegaan door Roger Ghysens, geboren Meldertenaar en pastoor in Overijse, bijgestaan door onze pastoor Dirk Moereels. Nadien wordt een drankje aangeboden in het Parochiecentrum.

Bij die gelegenheid biedt de Heemkundige Kring De Faluintjes ook een brochure aan ‘In Memoriam’, een nagedachtenis aan onze overleden parochianen. Het is een eerbetoon aan onze parochianen waarvan we afscheid namen in onze parochiekerk waar generaties zijn voorgegaan in goede en kwade dagen. Deze brochure is te verkrijgen achteraan in de kerk bij het binnenkomen en buitengaan van de mis; nadien te verkrijgen bij superette Crabbe.