Heemkundige Kring De Faluintjes vernieuwd

Je hebt misschien al gemerkt dat je vertrouwde heemkundige tijdschrift iets anders in de hand ligt dan anders. Dat komt omdat het bestuur van Heemkundige Kring De Faluintjes besloten heeft om dit nieuwe werkjaar 2018 het over een lichtjes andere boeg te gooien. Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’, stellen we onze nieuwe manier van werken graag aan je voor.

Jaarboek en Mededelingenblad

In plaats van vier heemkundige tijdschriften per jaar zal De Faluintjes vanaf nu één jaarboek uitbrengen. Dit jaarboek zal voorgesteld worden tegen het einde van het jaar, wellicht in de loop van de maand november 2018. Een juiste datum moeten we nog bepalen. Dit jaarboek zal veel meer dan een tijdschrift zijn, het wordt een lijvige, kwalitatieve publicatie. Het zal, zoals je gewoon bent, goed gevuld zijn met interessante bijdragen rond de lokale geschiedenis van Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel en andere heemkundige artikels. Leden ontvangen het jaarboek gratis binnen hun lidmaatschap.

Maar daar blijft het niet bij: tijdens het jaar ontvang je als lid ook vier keer per jaar een mededelingenblad. De eerste editie valt begin januari in je bus. Dit blaadje zal dunner zijn dan ons vroegere tijdschrift en zal geen inhoudelijke artikels meer bevatten. Het mededelingenblad is wel bedoeld om activiteiten van de kring, lokale mededelingen en de heemkundige actualiteit in de regio mee te delen en aan te kondigen. Daarnaast zal je er enkele kleinere, vaste rubrieken in kunnen terugvinden.

Onze manier van werken heeft als voordeel dat we ook langere artikels kunnen publiceren in het jaarboek, die tot voor kort steeds moesten worden opgesplitst in twee of meerdere tijdschriften. Het nieuwe jaarboek zal, meer nog dan ons tijdschrift, een referentiewerk worden voor lokaal geschiedkundig onderzoek in de Faluintjesgemeenten. De uitgave van een jaarboek verlicht tevens de werkdruk voor de redactieraad, die daardoor kwalitatieve artikelen kan blijven aanbieden. En met een driemaandelijks mededelingenblad blijft het contact met onze gewaardeerde leden toch ook behouden.

Lidmaatschap

De lidmaatschapsbijdrage wijzigt eveneens in 2018. Voor € 20 ben je een heel jaar lid van onze heemkundige kring. Als erelid betaal je € 30. Voor deze luttele som ontvang je vanaf nu het lijvige jaarboek én vier mededelingenbladen, waardoor je op de hoogte blijft van al onze activiteiten en het laatste erfgoednieuws. Daarenboven zorg je voor de broodnodige steun aan onze vereniging om haar doelstellingen te blijven realiseren. Als lid heb je ook recht op gratis toegang of toegang tegen voordeeltarief op al onze activiteiten.

Lid worden, of je bestaande abonnement verlengen, kan door overschrijving van het gekozen bedrag naar rekeningnummer BE16 0682 2085 4374 van Heemkundige Kring ‘De Faluintjes’, Grote Baan 193, 9310 Herdersem, of via één van onze bestuursleden. Indien je betaalt via een bankrekening geopend op een andere naam of adres als de abonnee, gelieve dan je naam en/of adres te vermelden in het vakje ‘Mededelingen’ van het betaalformulier.

Vernieuwd bestuur

Naast een vernieuwde manier van werken heeft Heemkundige Kring De Faluintjes ook een vernieuwd bestuur.Voorzitter Danny Wille gaf midden 2017 te kennen dat hij zijn engagement in 2018 niet zou vernieuwen. De hele bestuursploeg dankt hem voor zijn jarenlange inzet en wenst hem het allerbeste voor de toekomst toe. Ook Linda Van der Meeren is niet langer bestuurslid. Eveneens aan haar een hartelijke dank voor haar inzet als bestuurslid! De vernieuwde bestuursploeg zie je op de linkerpagina. Met vragen of opmerkingen over de heemkundige kring kan je altijd bij deze bestuursleden terecht. Zij staan je graag te woord met raad en daad!

 

QUWPLI693K