Jaarboek 2018: Van vier (tijdschriften) naar één (jaarboek)

Het allereerste jaarboek van de Heemkundige Kring De Faluintjes is in druk. Het is de waardige opvolger van een indrukwekkende reeks tijdschriften (30 jaargangen van elk 4 nummers) verschenen van 1988 tot en met 2017. Dit jaarboek is een heemkundige publicatie met een gevarieerde inhoud in 19 bijdragen en met nooit eerder gepubliceerde foto’s uit het verre en meer nabije verleden van de vier Faluintjesgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel.

Feestelijke voorstelling

De feestelijke voorstelling zal plaatsvinden op vrijdag 26 oktober 2018 om 19.30 uur in de Orangerie van het waterkasteel te Moorsel. Het is ons een genoegen u speciaal als lid te mogen verwelkomen op deze voorstelling en u een exemplaar van dit jaarboek te mogen overhandigen. Ook niet-leden die hebben ingetekend op een exemplaar en alle andere belangstellenden en sympathisanten zijn van harte welkom op onze eerste heemkundige avond. De toegang is gratis. Er zal parking worden voorzien, met ingang via de Dreef.

Technische gegevens

 • Formaat: gesloten: 165 x 235 mm
 • Binnenwerk: ca. 464 pagina’s, ca. 250 illustraties, kleurendruk, maco mat 115 gr
 • Omslag: papier 250 gr, matte plastificatie
 • Prijs: gratis voor de leden, niet-leden: € 30

Op het programma

 • Verwelkoming en bondig overzicht van de inhoud door Fons Dierickx, voorzitter
 • Toelichting bij het artikel ‘Bijnamen te Baardegem’ door Marc De Bie, auteur en geboren Baardegemnaar
 • Muzikaal intermezzo door de 12-jarige Marjolein (klassieke muziek, op viool begeleid door broers Florian & Elewout), finaliste Belgium’s Got Talent 2016 en Prodiges (France 2) 2017
 • Opvoering toneelstukje ‘Frieda’ van Jan Caudron (aan wie een belangrijke bijdrage is gewijd in het jaarboek) door Toneelkring ‘Hoop in de Toekomst’ uit Baardegem
 • Overhandiging van de eerste exemplaren
 • Receptie

Na het officiële gedeelte kunnen de leden en intekenaren hun exemplaar van het jaarboek afhalen aan de infobalie bij de ingang van de zaal. Wie niet aanwezig kan zijn, kan in de daaropvolgende dagen zij/haar exemplaar afhalen bij enkele bestuursleden thuis, na telefonisch contact. Je kan boeken afhalen bij Fons Dierickx, Fred Van Biesen of Gilbert De Cort. (Link: contactgegevens)

Wie nog geen lid is of wie niet intekende, kan ter plaatse nog een exemplaar aankopen, dit zolang de voorraad strekt.

Bestelling – lidmaatschap

Wie vóór 10 oktober 2018 zijn/haar lidmaatschap betaalt, krijgt het jaarboek gratis. Een lidmaatschap voor de duur van één jaar kost € 20. Hiervoor ontvang je vier maal per jaar een ‘mededelingenblad’ én het jaarboek. Wie geen lid is op die datum, kan ook intekenen op het jaarboek tegen de prijs van € 30. Het volstaat het juiste bedrag over te schrijven naar rekeningnummer: BE16 0682 2085 4374 van Heemkundige Kring De Faluintjes, Grote Baan 193, 9310 Herdersem met vermelding van de juiste keuze. Betaling of intekening kan ook gebeuren bij één onze bestuursleden.

Inhoudstafel Jaarboek 2018

 • Voorwoord door Fons Dierickx
 • Watervoorziening in de Faluintjesstreek door Eddy Wille & Freddy Van den Steen
 • Zichtbare heraldiek in de Faluintjes door Roger Broucke
 • De vorming van een Brabants leger ten tijde van hertog Jan III van Brabant in 1338-1339 door Jan C.A. De Clerck
 • Over bijnamen te Baardegem (12-13-14-15) door Marc De Bie
 • Herinneringen aan de BJB te Baardegem 1914-1965 door Raymonda Blindeman & Lizette Dierickx
 • De Spaanse baronnen van Herdersem door Herman Bruyland
 • De familie Van Langenhoven – Herdersemse tak door Maria Van Langenhoven
 • Pastoor De Ro go home! Het bewogen pastoraat van     E.H. Firmin De Ro te Herdersem van 1966 tot 1973 door Fons Dierickx
 • Woon- en Zorgcentrum Denderrust te Herdersem maakt plannen voor een nieuwe toekomst door Jürgen Eeckhout & Patrick Vandevelde
 • Pastoors ruziën over tienden te Meldert door Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • De familie De Witte revisited door Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • De confiscatie van abdijgoederen: de lange weg van de inbeslagname. De pachters van de abdij Affligem in de Faluintjesgemeenten in 1796 (deel 1 – Meldert) door Edmond Schoon & Ben Vermoesen
 • Frans voor beginners in de Faluintjes door Jeannine De Koninck
 • Kinderjaren in Meldert in de Fifties door Roger Ghysens
 • De families Cayro en de Alvelda, baronnen van Moorsel en heren van Popperode (2) door Herman Bruyland
 • De watermolen te Moorsel door Fred Van Biesen
 • De Moorselse familie Caudron en de toneelwerken van dokter Jan Caudron door Fred Van Biesen
 • Alfons Gielens uit Moorsel, omgekomen in Christianstadt door Fred Van Biesen