Nieuwe publicatie: ‘150 jaar monniken in Affligem (1870-2020). Monnik worden en mens blijven’ door Frank Teirlinck

Dit is de titel van een nieuw boek dat in het najaar zal verschijnen. Het is dit jaar juist 100 jaar geleden dat vanuit Dendermonde het kloosterleven in de oude abdij Affligem opnieuw begon nadat de Franse Revolutie in 1796 een einde had gemaakt aan het kloosterleven in de belangrijkste abdij van het hertogdom Brabant. Affligem is de oudste benedictijnerabdij van de Nederlanden die tot op heden bewoond is door monniken.

 

In dit boek komen de 191 monniken aan bod die in de laatste 150 jaar in Affligem woonden en wonen. Abt emeritus Jan Goetghebeur schreef in het Ten Geleide: ‘De auteur heeft vermeden dat het een droge, zakelijke opsomming werd van data en realia en is erin geslaagd het geheel levendig te houden door gebruik te maken van typerende anekdotes, die de beschreven broeders een menselijk en realistisch gelaat geven. En het resultaat mag er zijn: het boek bevat een levensschets en een foto van alle monniken die sinds de terugkeer in Affligem de religieuze geloften hebben afgelegd, alsmede die van enkele geprofeste monniken van andere abdijen die hier enige tijd verbleven hebben. Het is uiteraard geen werk om ineens van a tot z door te lezen, maar een boek om met veel belangstelling kennis te maken met een rijk monastiek verleden zowel van de abdij als van de beschreven confraters. Graag zeg ik: neem en lees.’

 

Dat de monniken een belangrijke rol speelden in de Faluintjes konden we zien tijdens de tentoonstelling in 1997 ‘Abdijen in en rond de Faluintjes’ en lezen in de talrijke artikels verschenen in de verschillende jaargangen van het tijdschrift van de Heemkundige Kring De Faluintjes.

 

Niet minder dan 13 monniken uit de Faluintjes worden in dit boek uitvoerig besproken: Dom Robertus Van Brempt (1853-1907), Dom Michaël Van Nieuwenborgh (1859-1924), Dom Adalbertus Baert (1864-1930), Dom Urbanus Hendrickx (1865-1924), Broeder Paulus Van den Broeck (1899-1920) en Dom Andreas Baert (1905-1997) uit Meldert, Dom Hildebrand De Bie (1884-1955) uit Baardegem, Dom Salvator Van Nuffel (1884-1967),  Dom Hugo Vinck (1906-1971) Dom Stephanus Van Nuffel (1911-2000), Broeder Richardus Van den Eede (1899-1963) en Dom Thomas Van Nieuwenborgh (1924-2008) uit Moorsel en  Broeder Bavo Vinck (1898-1972) uit Herdersem.

 

Het boek ‘150 jaar monniken in Affligem (1870-2020). Monnik worden en mens blijven’ is verkrijgbaar vanaf 14 november 2020 in het Religieus Centrum van de abdij Affligem of bij de auteur Frank Teirlinck.  Wie voorintekent wordt opgenomen in het boek en zal een ‘Affligem’ kunnen degusteren. Het boek bedraagt 352 blz. en telt 250 foto’s. De kostprijs bedraagt 29 euro (exclusief verzendingskosten) en kan gestort worden vóór 10 september 2020 op rekeningnummer BE12 4390 1082 5192 van VZW Abdij Affligem met de vermelding: abdijboek Affligem. Nadien kost het boek 39 euro. Alle inlichtingen over het boek zijn te vinden op www.abdijboekaffligem.be.

Meer info ook bij Frank Teirlinck, frank.teirlinck@scarlet.be, 0485.75.81.78