Interieur kapel van de Boskant te Herdersem gerestaureerd

Eindelijk is het zover!  De werkzaamheden aan het interieur van de kapel van de Boskant te Herdersem zijn sinds half april 2013 beëindigd.  Het resultaat is prachtig! Deze kapel, gebouwd in 1873, is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart en werd bij K.B van 17 november 2000 als monument geklasseerd.  Enkele jaren geleden werd de kapel aan de buitenkant gerestaureerd.  Aangezien binnenin het pleister- en schilderwerk gedurende de voorafgaande jaren heel wat schade had opgelopen door insijpelend en optrekkend vocht, drong een grondige renovatie van het interieur zich op.

Kapel-03

Na een voorafgaand onderzoek naar de onderliggende verflagen, waarbij een hele reeks getuigen van de originele toestand werden bloot gelegd (o.a. oude religieuze teksten en fraaie muurschilderingen), werd besloten om de restauratiewerken grondig en met de meeste zorg aan te pakken.  De dienst Monumenten en Landschappen was bereid om het grootste deel van de kosten op zich te nemen, zodat het mogelijk werd het interieur van de kapel weer in zijn oude glorie te herstellen.  Deze kapel was ongetwijfeld één van de rijkst versierde kapellen uit de ganse omgeving.

Het vooronderzoek en de restauratie zijn het werk van de firma Gerard Thienpont uit Nazareth, die de restauratie- en verfwerken met de grootste deskundigheid en met de meeste zorg hebben uitgevoerd.  Het nieuwe altaar, het tabernakel en de nieuwe stoelen die in de gerestaureerde kapel werden geplaatst zijn afkomstig uit de kapel van het Herdersemse klooster van de zusters Jozefienen  en werden door de vzw Denderrust aan de kapel van de Boskant geschonken.  Het resultaat van de werken is bijzonder mooi.  De kapel is volledig in haar oude glorie hersteld!

Over de historiek van de kapel zijn reeds een tweetal artikelen in dit tijdschrift verschenen: jaargang 7 nummer 1, januari 1994, p. 12-18 en jaargang 7 nummer 2, april 1994, p. 111-117. De kapel is sinds half april opnieuw open gedurende het weekend en op feestdagen.  Een bezoek zeker waard! Hierna volgen  ook een aantal foto’s die een mooi beeld geven van de renovatie binnen in de kapel (foto’s Dirk Plas, mei 2013).