Provinciale prijzen voor geschiedkundig onderzoek, 2013 en 2014

In 2013 schreef het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in de brede sector van het geschiedkundig onderzoek twee prijzen uit: de jaarlijkse prijs voor geschiedenis en de driejaarlijkse prijs voor volkskunde. Ondertussen zijn de laureaten bekend, en wordt er een warme oproep gedaan voor nieuwe inzendingen, voor de prijzen van 2014.

Provinciale prijs voor geschiedenis 2013

Voor de prijs 2013 werden zes inzendingen genoteerd. Gehoord het voorstel van de jury kende de deputatie de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor geschiedenis 2013 toe aan Geraldine Reymenants uit Gent, voor haar studie : Marie Elisabeth Belpaire. Gender en macht in het literaire veld, 1900-1940.

Geraldine Reymenants biedt een fascinerende reconstructie van het grote netwerk dat Marie Elisabeth Belpaire als vrouw en als welgestelde intellectueel uitbouwde. Vooral haar bijzondere positie als eigenaar en hoofdredacteur van Dietsche Warande en Belfort en als medewerker aan de oorlogskrant De Belgische Standaard en de eruit voortvloeiende contacten met de mannelijke en vrouwelijke auteurs in de eerste helft van de twintigste eeuw worden deskundig ontrafeld en toegelicht.

Driejaarlijkse prijs voor volkskunde 2013

Voor deze prijs werden twee inzendingen ingediend. De jury  besliste dat de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor volkskunde 2013 niet wordt toegekend. Wel besliste de deputatie een bijzondere vermelding te verlenen aan Marcel De Cleene, uit Gent en aan Jean-Pierre De Keersmaeker, uit Brugge, coauteurs van de studie Compendium van dieren als dragers van cultuur. Deel I : Zoogdieren.

De studie van Marcel De Cleene en Jean-Pierre De Keersmaeker is het eerste deel van een trilogie waarin de rol van dieren wereldwijd in fabels, legenden, heraldiek, kunst, magie, mythologie , taal, religie, volksgeloof en volkgeneeskunde onderzocht wordt. In het eerste deel worden de zoogdieren behandeld. Het werk bevat een schat een cultuurhistorische informatie waarbij de betekenis van dieren in tal van culturen en in een internationaal perspectief belicht en samengebracht wordt. Dergelijk ambitieus opzet leidde tot een aantal lacunes, waardoor niet de prijs maar wel een bijzondere vermelding is toegekend.

Provinciale prijzen in 2014 : geschiedenis, genealogie en heemkunde

Ook in 2014 schrijft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen drie prijzen uit voor historisch onderzoek : de jaarlijkse prijs voor geschiedenis, de tweejaarlijkse prijs voor genealogie voor familiegeschiedenis en de driejaarlijkse prijs voor heemkunde.

Voor de jaarlijkse provinciale prijs voor geschiedenis kunnen wetenschappelijk verantwoorde studies over een geschiedkundig onderwerp ingezonden worden. Let wel, in 2014 wordt uitsluitend de vrucht van onbezoldigd historisch onderzoek toegelaten. Het provinciebestuur wil op die manier het geschiedkundig onderzoek dat vorsers in hun vrije tijd verrichten actief stimuleren.

De tweejaarlijkse prijs voor genealogie is in 2014 gereserveerd voor familiegeschiedenissen. Wetenschappelijk verantwoorde studies over families kunnen voor die prijs ingezonden worden.

Aan de driejaarlijkse prijs voor heemkunde kunnen wetenschappelijk verantwoorde heemkundige studies over de provincie Oost-Vlaanderen of over een deel van de provincie deelnemen.

De studies worden door een jury beoordeeld. De deputatie beslist over de toekenning van de prijs. Aan elk van de prijzen is een bedrag van € 5.000 verbonden. Indien de prijs niet toegekend wordt kan een bijzondere vermelding verleend worden, waarvoor een bedrag van € 1.750 beschikbaar is. Het is ook mogelijk dat een prijs niet wordt toegekend.

Voor meer inlichtingen en het reglement kunt u terecht op deze link of neemt u contact op met de provinciale dienst Erfgoed, t.a.v. Ignace Van Driessche, beleidsmedewerker geschiedenis, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09-267 72 62.