Diaken Joachim Moernaut priester gewijd

Op zondag 20 januari 2013 werd Frater Joachim Moernaut, de zoon van Octaaf en Raymonda Moyson uit de Meldertse Putstraat, tot diaken gewijd door Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent. In ons tijdschrift jg. 26 nr. 2 van april 2013 p. 131 tot 135 hebben wij het hierover uitgebreid gehad. Op 29 mei 2014 werd diaken Joachim door de Ierse bisschop Philip Boyce tot priester gewijd in Bregenz (Oostenrijk).

Zondag 1 juni 2014 om 10 uur droeg Pater Joachim Moernaut zijn eremis op in de abdijkerk te Affligem. Een priesterroeping is in de 21ste eeuw bij ons niet meer evident en dit uniek gebeuren voor de Faluintjesgemeenten zorgde voor een overvolle abdijkerk. Nadien werd onder een stralende zon – wat een contrast met het witte sneeuwtapijt bij de diakenwijding – aan de aanwezigen een receptie aangeboden in de abdijtuin.

’s Namiddags om 16.30 uur was er lof met individuele neomistenzegen in de parochiekerk te Meldert. De neomistenzegen is een speciale zegen van een pasgewijde priester waar een bijzondere kracht en steun wordt aan toegeschreven.

Op zaterdag 7 juni 2014 werd een dankmis opgedragen in de grafkapel van Priester Poppe te Moerzeke.

Het bestuur van de Heemkundige Kring De Faluintjes wenst Pater Joachim en zijn familie proficiat met de priesterwijding en wenst de Pater veel succes toe in zijn pastoraal en apostolisch werk vanuit zijn congregatie “Het Werk”.