Programma Sint-Antoniuskermis 2015

Dit jaar gaan de traditionele feestelijkheden rond Sint-Antonius Abt, tweede maar belangrijkste patroonheilige van Herdersem, door in het weekend na zijn feestdag, namelijk van vrijdag 16 tot en met maandag 19 januari 2015. Zoals gewoonlijk verzorgt de Gilde van Sint-Antonius alle kerkelijke plechtigheden mee en zorgt de Dorpsraad voor de kermisactiviteiten. De Heemkundige Kring De Faluintjes organiseert dit jaar bij deze gelegenheid een tentoonstelling in het Parochiaal Centrum met als thema ‘De imkerij in de Faluintjes’.

De hoogmis van zondag 18 januari om 10 uur wordt opgeluisterd door het Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor uit Herdersem.

Blikvanger wordt de grootse Sint-Antoniusstoet, welke door de straten van Herdersem trekt op zondag 18 januari vanaf 13.30 uur. Opnieuw wordt door de diverse groeperingen en wijken van onze gemeente gewerkt rond het thema “Geschiedenis en folklore van Herdersem”. Alle groepen zijn momenteel erg intens bezig met de voorbereiding ervan. Ook de Herdersemse reuzen Benedikt, Falle en Louis en een aantal muziekkorpsen zijn alweer van de partij.

Na de stoet is er –en dit reeds sinds 1963- de jaarlijkse pensenworp, eerst deze voor de kinderen naar de zilveren pens, gevolgd door deze naar de gouden pens.

Op maandag 19 januari wordt dan naar aloude traditie –dit reeds onafgebroken sinds 1690- om 10 uur in de kerk van Herdersem de Moorselse mis opgedragen door de geestelijkheid van Moorsel en Herdersem en in aanwezigheid van de suisse van Moorsel. Homilie door E.H. Dirk Moereels, pastoor van Moorsel. Deze plechtige eucharistieviering wordt naar aloude traditie opgeluisterd door het Herdersems Koninklijk Gemengd Parochiaal Zangkoor. Tijdens de offergang wordt aan alle aanwezigen (en dit reeds voor de 18de opeenvolgende keer) een fraai herinneringsprentje uitgereikt. Na de mis is er dan buiten aan de kerkdeur de openbare verkoping van de geschonken offergaven in natura door de gildenmeesters en dit ten voordele van de werking van de Herdersemse confrerieën.

Iedereen van harte welkom!