Tentoonstelling ‘imkerij in de Faluintjes’

Het is een vaste traditie dat de Heemkundige Kring “De Faluintjes” rond de feestdag van Sint-Antonius Abt te Herdersem om de twee jaar een tentoonstelling opzet in het Parochiaal Centrum.

Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor een tentoonstelling met als thema “De imkerij in de Faluintjes”.

In onze landelijke Faluintjesgemeenten waren en zijn nog heel wat imkers actief. Tegenwoordig werken zij met moderne bijenkasten. Doorgedreven selectie en kunstmatige bevruchting worden de toekomst. Maar iedereen weet dat de bijen het de laatste tijd bijzonder zwaar hebben. De natuur rondom ons verschraalt zienderogen. Het milieu heeft zwaar te lijden.

Maar hoe verging het de vorige generaties? Hadden zij ook hun problemen? Hoe ging dat, imkeren met korven? En wie waren ze, de ‘meesters van de bijen’?

U komt het allemaal te weten door het artikel in ons tijdschrift en op de tentoonstelling, tijdens de kermisdagen te Herdersem van 16 tot 19 januari 2015. Heel wat uniek materiaal, foto’s, documenten, krantenartikelen, boeken en vaktijdschriften roepen de geest van de oude imkerij op. Talrijke vergeten bijenhouders werden opgespoord en ook de huidige imkers zijn niet vergeten. Zeker de moeite waard, een aanrader voor wie meer wil weten over deze boeiende tijdsbesteding!

De tentoonstelling loopt van vrijdag 16 tot en met maandag 19 januari 2015 in het Parochiaal Centrum te Herdersem.

Wie denkt nog over interessante foto’s, documenten of enig ander materiaal te beschikken en deze in bruikleen wil afstaan voor de duur van de tentoonstelling, gelieve een seintje te geven aan een van onze bestuursleden. Wij danken iedereen bij voorbaat reeds van harte voor de gewaardeerde hulp bij deze actie.

De vooropening van de tentoonstelling (gevolgd door receptie) gaat door op vrijdag 16 januari 2015 te 20 uur in het Parochiaal Centrum, Grote Baan 214, te Herdersem. Wij heten al onze leden (en ook niet-leden) van harte welkom op deze opening.

De tentoonstelling is verder nog toegankelijk op zaterdag 17 januari 2015 van 14 tot 22 uur, zondag 18 en maandag 19 januari 2015, telkens van 10 tot 22 uur doorlopend.

De toegang is gratis. Iedereen welkom!