Gudulawandeling op 8 januari

Op donderdag 8 januari vieren wij het feest van de Heilige Gudula. In 2012 werd de 1300ste verjaardag van het overlijden van de heilige uitgebreid gevierd. De Heemkundige Kring De Faluintjes heeft toen naast een tentoonstelling, de uitgave van een boek en een colloquium ook een Gudulawandeling voorgesteld en uitgewerkt.

Op 8 januari 2015 willen wij ter herinnering aan onze Moorselse/Herdersemse heilige, de tocht (ong. 6 km) die Gudula dagelijks ondernam, nog eens overdoen. Iedereen is welkom! Wij komen samen aan de Gudulakapel op Moorsel-Dorp om 14 uur of aan Denderrust te Herdersem om 14.15 uur. Wij verplaatsen ons met wagens van de aanwezigen van Moorsel naar Denderrust. Van hieruit start de wandeling om 14.30 uur. Ons bestuurslid Fred Van Biesen zal de groep (bege)leiden.

De deelname is gratis. Bovendien ontvangen alle deelnemers een Gudulakaart waarop de wandeling en heel wat info omtrent de H. Gudula staat vermeld.