2015, een nieuw heemkundig jaar.

Namens het hele bestuur van de Heemkundige Kring De Faluintjes wensen wij aan alle leden en hun familie het allerbeste voor 2015. We hopen dat 2015 opnieuw een mooi heemkundig jaar mag zijn voor onze regio. En wij zetten ons hiervoor alvast in, want in 2015 staat er alvast heel wat op stapel:

Met de aanvang van 2015 starten wij ook de 28ste  jaargang van ons tijdschrift. Gewoontegetrouw komen wij in dit eerste nummer ook aankloppen voor de hernieuwing van de abonnementsbijdrage van onze leden voor het komende jaar 2015. Het bestuur heeft beslist om de lidmaatschapsbijdrage niet te verhogen en hetzelfde bedrag van vorig jaar te behouden. Uw trouw lidmaatschap is voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan!

Ook in dit jaar hopen wij te kunnen rekenen op jullie trouwe steun. In ruil droppen wij vier keer per jaar ons rijkelijk geïllustreerd heemkundig tijdschrift in jullie bus. Meer informatie over de hernieuwing van je lidmaatschap vind je hier.

Het eerste nummer van 2015 is alvast een feit! Wij brengen u opnieuw een boeiend en gevarieerd nummer.

De Faluintjes – Jaargang 28 – Nummer 1
(januari-februari-maart 2015)

 • Freddy Van den Steen, “De imkerij in de Faluintjes”
  in: De Faluintjes, 2015 (28), 1
 • Jan C.A. De Clerck, “Een keizersnede in Baardegem anno 1701”
  in: De Faluintjes, 2015 (28), 1
 • Jan Toelen, “Kossaard verklaard”
  in: De Faluintjes, 2015 (28), 1
 • Herman Bruyland, “Van plattelandsarmoede in Meldert naar stadsarmoede in de industriestad Lille: de familie Bruno uit Meldert”
  in: De Faluintjes, 2015 (28), 1
 • Fred Van Biesen, “De Moorselse familie Wanderstein-Bruyland op nationaal en internationaal niveau” 
  in: De Faluintjes, 2015 (28), 1
 • Fred Van Biesen, “Politieke geschiedenis van Moorsel (13)” 
  in: De Faluintjes, 2015 (28), 1
 • Arnold Van de Perre, “Handboekje der burgerlijke wellevendheid (18)” 
  in: De Faluintjes, 2015 (28), 1