Genealogie Van Biesen

UPDATE: 400 jaar Van Biesens opgezocht. Vele jaren opzoekingswerk te boek gesteld

Fred Van Biesen uit Moorsel heeft een genealogisch werk klaar waarin hij alle personen met de familienaam “Van Biesen” aan mekaar tracht te linken. Hij slaagde erin om ongeveer 1500 Van Biesens te registreren als afstammelingen van drie stamvaders uit Baardegem, nl. Robertus (gehuwd vóór 1547), Laurentius (+ 1648) en Jan (+ 06-05-1649). Deze drie stamvaders waren zeker familie van mekaar. Vermoedelijk waren Laurentius en Jan allebei kleinzonen van Robertus.  Bijna alle Van Biesens uit de regio Aalst-Lebbeke-Opwijk zijn met zekerheid afstammelingen van deze drie Baardegemse stamvaders.

Fred Van Biesen heeft de resultaten van vele jaren opzoekingswerk samengebracht in een prachtig werk van meer dan 200 bladzijden.  Hierin vindt men o.m. een hoofdstuk over de twee personen waaraan het werk wordt opgedragen: “Hendrik Van Biesen, vader van de auteur” en “De net-geen-honderdjarige Emiel Van Biesen”, “Het Notelaarshof van de familie Van Biesen te Opwijk”, “Het ontstaan van familienamen”, “De familienaam Van Biesen”, “Meiseniers”, “Waar vinden wij Van Biesens?” en “Weetjes”. In deze laatste rubriek worden een aantal Van Biesens en aanverwanten beschreven die enige verwezenlijkingen hebben gepresteerd op cultureel, militair, politiek, sociaal of sportief vlak. Zo gaat het ook over minister Jan Lenssens en eerste minister Cooreman, die allebei gehuwd waren met een Van Biesen.

Tenslotte vinden wij er vrijwel alle huidige Van Biesens met hun voorouders in terug, zowel in genealogische beschrijvingen, in schematische stambomen als in overzichtelijke registers van plaatsnamen en persoonsnamen. Meer dan  600 verschillende familienamen komen erin voor. Dat betekent dat velen van ons wel ergens een familielid hebben gehad dat gehuwd was met een Van Biesen.

Fred Van Biesen is gepensioneerd schooldirecteur en bibliotheekmedewerker. Een van zijn vele hobby’s is familiekunde, naast heemkunde, tuinieren en filmbewerking.

De auteur zal zijn werk voorstellen aan de hand van een powerpointpresentatie op volgende data en plaatsen:

  • Maandag 5 oktober 2015 om 20 uur in het Trefcentrum, Bergsken 1A te Moorsel
  • Woensdag 7 oktober 2015 om 20 uur in Notelaarshof, Waaienberg 48 te Opwijk
  • Dinsdag 13 oktober 2015 om 20 uur in Parochiezaal Ter Minne, Lange Minnestraat 52B te Lebbeke

De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Het boek kan besteld worden door overschrijving van 28 euro vóór 1 oktober 2015 of 30 euro na deze datum op rekening BE36 0000 4640 3281 van Fred Van Biesen, Hollestraat 32, 9310 Moorsel. Je kan de bestelde exemplaren dan afhalen op de hierboven vermelde data en locaties. Het boek kan ook aangekocht worden ter plaatse voor 30 euro. Wie het boek thuis wenst te ontvangen, betaalt ook 5 euro bezorgingskosten.

 


 

Ons bestuurslid Fred Van Biesen uit Moorsel heeft een genealogisch werk klaar waarin hij alle personen met de familienaam “Van Biesen” aan mekaar tracht te linken.

Hij slaagde erin om ongeveer 1500 Van Biesens te registreren als afstammelingen van drie stamvaders uit Baardegem, nl. Robertus (gehuwd vóór 1547), Laurentius (+ 1648) en Jan (+ 06-05-1649). Deze drie stamvaders waren zeker familie van mekaar. Vermoedelijk waren Laurentius en Jan allebei kleinzonen van Robertus. Alle Van Biesens uit de regio Aalst – Lebbeke – Opwijk zijn met zekerheid afstammelingen van deze drie Baardegemnaren.

Fred Van Biesen heeft de resultaten van vele jaren opzoekwerk samengebracht in een prachtig werk van meer dan 200 bladzijden.

Hierin vindt men o.m. een hoofdstuk over “De familienaam Van Biesen”, “Meiseniers” en “Weetjes”. In deze laatste rubriek beschrijft hij de Van Biesens en aanverwanten die enige verwezenlijkingen hebben gepresteerd op cultureel, militair, politiek, sociaal of sportief vlak. Zo gaat het ook over minister Jan Lenssens en eerste minister Cooreman, die allebei gehuwd waren met een Van Biesen.

Tenslotte vinden wij er bijna alle huidige Van Biesens met hun voorouders in terug, zowel in genealogische beschrijvingen, in schematische stambomen als in overzichtelijke registers van plaatsnamen en persoonsnamen. Meer dan 600 verschillende familienamen komen erin voor. Dat betekent dat de meesten van ons wel ergens een familielid hebben gehad dat gehuwd was met een Van Biesen.

De auteur zal zijn werk voorstellen in de loop van de maand september, maar daarover verneem je meer in het volgend nummer van ons tijdschrift.