Opening abdijmuseum te Affligem

Op vrijdag 31 juli 2015 opende dom Idesbald Verkest, in aanwezigheid van de abten Gerard, Jan, Benedikt en Rik en talrijke genodigden, in het Cultureel Centrum Abdij Affligem het museum Oud-Affligem. Het nieuwe museum is ondergebracht  in de vrijgekomen lokalen van het archief Belledaal boven het Gasthof d’ Oude Brouwerij. Tot in de jaren 60 was er de maalderij voor hostiebloem in ondergebracht. Met dit nieuwe museum is een oude droom van zowel dom Idesbald als van dom Wilfried Verleyen werkelijkheid geworden. Getuigenissen  van het werk van de monniken en voorbeelden van liturgische  gebruiken, vooral uit de periode na de Franse Revolutie, die in verschillende kamers van de abdij opgeborgen waren, kunnen nu aan de vele bezoekers van het Centrum getoond worden.

Het bestuur van de Heemkundige Kring wenst de abdijgemeenschap van harte proficiat met dit nieuwe initiatief. Een bezoek is ten zeerste aanbevolen!

Samen met het Museum Dom Joris en het Archeologisch Museum  vormt dit nieuw initiatief  het drieledige ABDIJMUSEUM.

Het Museum Dom Joris stelt een selectie tentoon uit zijn herbarium en zijn Hortus Deliciarum. Voor veel mensen blijft dom Joris Vertonghen (1926-1986) een onvergetelijk man. Velen kenden hem door persoonlijke contacten, door zijn voordrachten en geestelijke conferenties of door de retraites die hij leidde. En natuurlijk ook door zijn boeiende tv-praatjes in het programma “Leven en laten leven” van de BRT. Hij was geen geleerde wetenschapper in strikte zin, geen vaktheoloog, sociale werker of politicus, zelfs niet iemand die gevaar liep om direct heilig verklaard te worden. Maar hij was een originele persoonlijkheid, een rijk begaafde monnik die mensen gelukkiger kon maken.

Dom Joris was geboeid door de natuur in al haar facetten, niet alleen planten, ook kruiden. Hij bezat een uniek herbarium kruiden en zaden en tot zijn plotse dood werkte hij aan zijn Hortus Deliciarum, een biografisch werk waarin hij zijn kennis over bloemen en planten kwijt kon.

Het archeologisch museum toont de resultaten  van de opgravingen van de Archeologische Werkgroep Affligem (AWA). De werkzaamheden begonnen in 1974 in de abdijtuin met de bedoeling de oorsprong van de abdij te achterhalen en, zo mogelijk, de ontwikkeling van de gebouwen op te tekenen. Daarvoor kon AWA rekenen op deskundig advies en op enthousiaste medewerkers, vooral van leden van de heemkundige kringen Ascania en Graafschap Jette en van een aantal jonge mensen uit de omgeving.

De talrijke verwoestingen van de abdij (1334, 1356, 1580) en de afbraak door de Franse revolutionairen (eind 18de eeuw) bemoeilijkten de reconstructie.

Meerdere sleuven, gegraven nabij de ruïnes van de oude kerk, brachten toch een schat aan materiaal aan het licht, zelfs van de 13de eeuw: bouwmateriaal, sier- en gebruiksvoorwerpen, aardewerk, glas enz. Ze geven ons een beeld van het dagelijks leven in de abdij door de eeuwen heen.

Het Museum Oud-Affligem wil de bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis van de abdij, hoofdzakelijk vanaf hun terugkeer van Dendermonde naar Affligem in 1870. Het museum is ingedeeld volgens het “ora et labora” van de benedictijnen. De eerste zaal geeft een zicht op het werk van de monniken, hun studiewerk en handenarbeid: publicaties, missiewerk, ambachtelijke activiteiten, ontspanning. Voorts het portret van enkele oversten en de plannen van vier bouwfasen: de plannen van Laurent Dewez, grootmeester van het classicisme, voor de bouw van een grootse abdij uit de 18de eeuw, de verbouwing van het Bisschoppenhuis in 1869, de neogotische abdij eind 19de en begin 20ste eeuw en de ontwerpen van Kropholler uit 1932. In een aparte hoek werden de muzikanten van de abdij samengebracht, waarvan organist en componist dom Augustinus Verhaegen de belangrijkste en dom Bernard Copray de laatste vertegenwoordiger was.

In de tweede zal vindt u diverse aspecten van het religieus leven zoals: drie prachtige processievaandels, een processiehemel, nog een schenking van de moeder van koning Albert I,  een processiekruis, flambouwen, kazuifels, stola’s en manipels, bidstoelen en zelfs pontificale schoenen, kousen en handschoenen.

Er zijn al meerdere tijdelijke tentoonstellingen over de abdij geweest, maar met deze permanente tentoonstellingen is het aanbod van het Cultureel Centrum sterk uitgebreid. Het abdijmuseum kan elke zaterdag bezocht worden van 15 tot 17 uur. Iedereen is van harte welkom.

Woordvoerder Dom Idesbald Idesbald