Abonnementen, website en lidmaatschapskaart 2016

Wij danken oprecht al onze leden die na het ontvangen van het januarinummer 2016 onmiddellijk hun lidmaatschap hebben hernieuwd, en dat zijn er niet weinig!! Een bijzonder woord van dank richten wij aan onze adverteerders en aan diegenen die hun genegenheid en waardering voor de werking van onze kring hebben betuigd door spontaan de bijdrage als ere- of beschermend lid te hebben betaald. Wij zijn oprecht verheugd onze lezers te kunnen melden dat wij het voorbije werkjaar hebben afgesloten met een ledental van 1216 leden.

Het doet ons ook bijzonder veel plezier dat zo vele leden, en nog veel meer niet-leden, onze website (www.defaluintjes.be) geregeld bezoeken. Geregeld wordt deze volledig hernieuwd en er is ook een facebookpagina aangemaakt.

Hierbij hebben wij ook het genoegen aan onze leden de lidmaatschapskaart voor het lopende jaar 2016 te laten geworden. Wij vieren dit jaar ook het derde lustrum van onze verenigingen zijn blij aan onze leden de 30ste lidkaart te mogen aanbieden.

Wij hebben gekozen voor een foto van het Denderland te Herdersem, meer bepaald van de Ketshoek, zoals dit mooi stukje natuur in de volksmond wordt genoemd. Het is een restant van de Oude Dender van vóór de kanalisatie van deze rivier in 1768. Tot vóór vijftig jaar werd er in dit ongerept stukje natuur nog gezwommen en in harde winters vormt het dichtgevroren stuk rivier nog steeds een paradijs voor schaatsers. (Foto H. Van der Borght, 1994).