Van Lamrecht tot Lambrecht…

Genealogisch onderzoek van de familie Lambrecht, tak Herdersem-Hofstade-Wieze

De naam Lambrecht is een begrip in Herdersem en onmiddellijke omgeving. Bij navraag onder diverse naamdragers bleken slechts weinigen de familieverbanden te kennen. Iedere Lambrecht wist wel te vertellen dat hij/zij ergens familie is van een andere Lambrecht, maar hoe de afstamming precies in mekaar zit, kon niemand vertellen. Het oplossen van deze vraag is het opzet van dit beperkt stamboomonderzoek.

Al heel snel kwamen wij terecht bij Alfred Lambrecht, telg van het geslacht Lambrecht, tak Wieze. Hij doet reeds ettelijke jaren onderzoek naar zijn voorouders en stelde heel wat gegevens ter beschikking, waarvoor uiteraard van harte dank. Ook Geneanet was een welgekomen hulp bij dit werk. Een merci ook aan de familieleden die welwillend documenten en foto’s ter beschikking stelden.

De verste voorvader die wij tot op heden konden vinden is Egidius Lambrecht, wellicht in Herdersem geboren ergens in het midden van de 17de eeuw en er overleden op 24 april 1711. In het voorliggend artikel worden alle verdere afstammelingen gevolgd, zo dat elke nazaat uit Herdersem, Hofstade en Wieze gemakkelijk zijn/haar graad van verwantschap binnen de grote familie Lambrecht kan vaststellen. Met dit doel wordt voor alle duidelijkheid ook een overzichtelijk schema toegevoegd. De tekening geeft een visueel beeld van de graad van verwantschap tussen de verschillende takken van het geslacht Lambrecht die in dit artikel worden behandeld.

Lambrecht

De huidige generaties Lambrecht kunnen dan perfect zelf hun eigen stamboom verder afwerken en er een echte ‘familiegeschiedenis’ rond uitbouwen. Hierbij kunnen doodsbrieven, rouwprentjes, notariële akten, etc. een goede hulp bieden. Illustraties met fotomateriaal, geboortekaartjes, communieprentjes, militiegetuigschriften, diploma’s, etc. kunnen het geheel zeker nog aantrekkelijker maken.

Het volledige artikel, dat met een stamboom toegevoegd verscheen in het eerste nummer van de 30e jaargang, kan je hier ook integraal lezen.