“Mellertse Mes” met “In Memoriam”

Op zondag 4 september om 11 uur vieren we opnieuw een ‘Mellertse Mes’ in onze parochiekerk voorgegaan door Roger Ghysens, geboren Meldertenaar en pastoor in Overijse en onze pastoor Dirk Moereels. Nadien wordt een drankje aangeboden in het Parochiecentrum.

Bij die gelegenheid biedt de heemkundige kring De Faluintjes ook een brochure aan ‘In Memoriam’, een nagedachtenis aan onze overleden parochianen. Het is een eerbetoon aan onze parochianen waarvan we afscheid namen in onze parochiekerk waar generaties zijn voorgegaan in goede en kwade dagen. Deze brochure is te verkrijgen achteraan in de kerk bij het binnenkomen en buitengaan van de mis; nadien te verkrijgen bij superette Crabbe.

Tijdens Meldertkermis 2016 organiseert Heemkundige Kring De Faluintjes ook een tentoonstelling de pastorij.