Lidmaatschap en abonnementen

Lid worden, of je abonnement verlengen, kan door overschrijving van het gekozen bedrag naar rekening nummer BE16 0682 2085 4374 van Heemkundige Kring ‘De Faluintjes’, Grote Baan 193 – 9310 Herdersem, of via één van onze bestuursleden. Leden ontvangen jaarlijks vier mededelingenbladen én het jaarboek van De Faluintjes.

– voor een gewoon abonnement: € 20,00
– voor een erelidmaatschap: € 30,00

Contactadres secretariaat:
Grote Baan 193 – 9310 Herdersem,
053/21.61.72, dierickx.alfons@telenet.be

Indien u betaalt via een bankrekening, geopend op een andere naam of adres als de abonnee (zie naam en adres op omslag), gelieve dan uw naam of adres te vermelden in het vakje “Mededelingen” van uw betaalformulier.

Wij danken hier oprecht onze sponsors en ereleden voor de gewaardeerde steun! Wij danken u van harte voor de blijvende belangstelling en steun voor ons werk!