Tijdschrift

foto

 

“De Faluintjes” is het driemaandelijks tijdschrift van onze vereniging en verschijnt op een oplage van 1.450 exemplaren.  Het werd voor de eerste maal uitgegeven op 1 januari 1988.  Elk nummer is 128 pagina’s dik, A5-formaat, en bevat telkens een aantal overvloedig geïllustreerde en zeer interessante heemkundige, volkskundige, geschiedkundige en genealogische bijdragen over elk van de vier Faluintjesgemeenten en de aangrenzende abdij Affligem.

De Heemkundige Kring “De Faluintjes” roept eenieder op om ook eens in de pen te kruipen en een artikel in verband met de geschiedenis van onze streek en zijn bewoners te verzorgen voor ons tijdschrift.  Er zijn immers nog zovele zaken uit ons rijke verleden die niet of nog niet voldoende werden beschreven.  Iedere auteur is evenwel verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem ondertekende bijdrage.  Bijdragen en/of foto’s kunnen steeds bij één van onze bestuursleden in bruikleen worden bezorgd.  De teruggave ervan is gegarandeerd.

Eindredactie en secretariaat: Fons Dierickx, Grote Baan 193 – 9310 Herdersem, 053/21.61.72, dierickx.alfons@telenet.be.


 

De artikels van ons tijdschrift zijn terug te vinden via de artikelendatabank van Heemkunde Vlaanderen. Deze databank is te doorzoeken via de website www.heemkundeartikels.be